Подови настилки, PVC настилки, професионални настилки, паркет, индустриални подови настилки, паркети, спортни настилки, болнични настилки, изкуствена трева, акустични настилки, ПВЦ настилки, подови покрития и настилки, подови настилки за мокри помещения, антистатични настилки, антихлъзгащи настилки

Начало » Категории продукти

Euromac 2
Описание

Употреба в сеизмични зони:
Възможността за вмъкване на хоризонтална и вертикална армировка позволява да се спазят разпоредби PS 92.
Пожаробезопасност:
Бетоновият слой, съставлявящ сърцевината на стената, е с дебелина 16 см или 21 см. За стени, състоящи се от кофражни блокове с метални планки, устойчиви на огън може да се прецени за 2 часа, съгласно референция "Огън-Бетон", за бетонов слой с дебелина 16 см и за 3 часа при дебелина на слоя 21 см.
Топлоизолация:
Проверката трябва да се извърши съгласно"Правилата Th-U", като се приема коефициент повърхностно предаване Up равен на 0,40 W(m2K), а коефициентите за линейно предаване стена-под равни съответно на 0,19W(mK) за връзките стена-междинен под и на 0,30W(mK) за връзките стена-долен под.
Акустична изолация:
Способът отговаря на изискванията на наредбата за изолация срещу шумове от външното пространство.

0888595505